THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ SHINEDI

06 đường số 10, kcn sóng thần 1, dĩ an, bình dương